Print  


Studietur til New Orleans 

 

Kulturel og arkitektonisk mangfoldighed samt genopbygning efter orkanen Katrina


 
  Program

  Deltagerliste

  Fotoreportage

  Præsentation: Denise Reed, Ph.D. Chief Scientist, Water Institute of the Gulf

  Præsentation: Louisiana’s Coastal Program - The Coastal Protection and Restoration Authority (CPRA).

  Byplanlægning i New Orleans og mødet med medlemmer af New Orleans City Council - Lise Pedersen, Center for Byudvikling, Københavns Kommune
 

  Bygges der bæredygtigt i New Orleans? - Søren Nayberg, Rådgivning i sunde løsninger
 

  Hvad er fokus indenfor bæredygtigt byggeri i New Orleans?
 - Frank Slemming Byggerådgivning
 

  Om besøget på IHNC Lake Borgne Surge Barrier - Niels Anker Jørgensen, Emcon
 

  Om besøget Port NOLA - Port of New Orleans - Marianne Loeb Jensen, GrontmijStudieturen 2014 gik til New Orleans, hvor vi bl.a. oplevde kulturel mangfoldighed, udfordringer med oversvømmelser, genopbygning efter Katrina, byplanlægning, arkitektur og meget andet.

New Orleans er den største by i den amerikanske delstat Louisiana. Byen er gennemsyret af påvirkninger fra Europa, Caribien og Afrika og er hjemsted for en helt unik smeltedigel af kultur, mad og musik.

Byens Netværks tema for 2014 er mangfoldighed, netop derfor besøgte vi i år New Orleans, en af verdens mest fascinerende og multikulturelle byer, hvor alle sociale, etniske og økonomiske samfundslag eksisterer side om side, smelter sammen og fremelsker en unik kultur på baggrund af de indbyrdes forskelligheder. På godt og ondt, for på skyggesiden er ulighedsforholdet mellem rige og fattige, sorte og hvide tydelig.

Samtidig er New Orleans verdensberømt for sin unikke joie de vivre, jazz, Cajun cuisine og det ubegribelige Mardi Gras-karneval. Men det er også en martret by, der blev sendt i knæ af orkanen Katrina i 2005. Langsomt men sikkert har byen nu igen rejst sig efter katastrofen. "You just can't kill the spirit og New Orleans", som indbyggerne selv siger det.Foto: New Orleans

I august 2005 blev New Orleans ramt af oversvømmelser efter orkanen Katrina. Digerne sprang læk, 80 % af byen stod under vand, og omkring 1500 mennesker omkom i hele Louisiana.


Foto: Oversvømmelserne efter Katrina

Umiddelbart efter katastrofen faldt indbyggertallet i New Orleans fra 400.000 til lidt over 200.000. Mod alle odds kæmpede byen sig langsomt, men sikkert tilbage, og i dag - 9 år efter katastrofen - er byen så godt som genopbygget og revitaliseret, og indbyggertallet er oppe på ca. 350.000. Mere end 10.000 ødelagte ejendomme er fjernet og nye boliger er opført, nye virksomheder er kommet til, gamle virksomheder er vendt tilbage og byen gør comeback som centrum for investeringer og iværksætteri. I dag tiltrækker byen derfor en lang række håbefulde unge pionerer, herunder unge arkitekter, som vil være med til at forandre hele bydele.

Det kunne ellers være endt anderledes, idet der var forslag om helt at sløjfe New Orleans som by, på grund af den geografiske placering. Størstedelen af det urbane område er nemlig anlagt på inddæmmede sumpområder, der ligger under havets overflade og kun er beskyttet af diger.

Byen synker ligesom Venedig
New Orleans er en by i en alvorlig, geologisk knibe. Dels forsvinder vådområderne i Mississippis delta ganske langsomt, dels synker hele området på grund af den massive olieindvinding ude i den Mexicanske Golf. De færre vådområder skyldes manglende sandtilførsel fra Mississippi, og det er yderst problematisk for New Orleans, da vådområderne tidligere har beskyttet byen mod oversvømmelser. Regnvand, oversvømmelser i forbindelse med orkaner og storme samt højtstående grundvand er generelt et problem for byen. Alt det vand, der kommer ind i New Orleans, bliver spærret inde af de diger, man har bygget for at holde det ude. Derfor har New Orleans også et at verdens største dræningssystemer. 22 pumpestationer, fordelt over hele byen, pumper dagligt vand fra byen ud i Lake Pointchartrain, Mississippi og i Intracoastal Waterway. De ca. 70 pumper, der står på pumpestationerne har en samlet kapacitet på over 100 millioner ton i døgnet, og under normale omstændigheder pumpes ca. 65 millioner ton vand væk fra byen i døgnet.

USA's kongres har bevilliget 15 milliarder dollars til at beskytte New Orleans og opland. Beskyttelsen omfatter bl.a. at man mod syd bygger det hidtil største betondige i USA. Det danske ingeniørfirma COWI er via sit amerikanske datterselskab, Ben C. Gerwick, med til at projektere og bygge diget, der bliver 8 meter højt og 2,4 kilometer langt, og som skal være med til at forhindre fremtidige orkaner i at oversvømme New Orleans.


Foto: Opførelsen af IHNC Lake Borgne Surge Barrier 


Byområder i New Orleans
I modsætning til mange andre byer, hvor man taler om "Uptown" og "Downtown", taler man i New Orleans om "Riverside" og "Lakeside". Geografisk er byen opdelt i 17 såkaldte wards. I midten ligger det ikonografiske French Quarter, der udgør byens hjerte. Ikke langt derfra er Warehouse District, et charmerende, gammelt industrikvarter, der er blevet konverteret til kunstdistrikt med museer og gallerier. Byens vestlige halvdel snor sig langs Mississippi-floden og er kendt som The Uptown Wards og er fyldt med smukke, gamle victorianske villaer. Midcity er et lokalt neighborhood med grønne områder og gotiske kirkegårde. The Ninth Ward er byens største ward og hjemsted for både trendy Bywater og det fattige boligkvarter Lower Ninth Ward, der led en hård skæbne under Katrina.


Formålet med turen:

 Førstehåndskendskab til byggebranchen i New Orleans til inspiration, gensidig forståelse og nye idéer. Udveksling af viden, idéer og en større forståelse for eksisterende udfordringer, når der byudvikles.

 Førstehåndskendskab til arkitektur i New Orleans - både moderne og historisk. 
 

 Introduktion til byggeindustrien i New Orleans.

 Netværk både nationalt og internationalt.


 
 08-11-2014

Kommende
arrangementer

   
27.05.15
Grennessminde
Beskrivelse og tilmelding
 
28.05.15
Rosenborg - byggeopgaver, arkitektur og udsmykning
Beskrivelse

Udsolgt
 

10.06.15
Netværkstur til Viborg
Beskrivelse og tilmelding
 
29.06.15
Banedanmarks nye Trafik Control Center Øst II
Beskrivelse og tilmelding
 
30.09.15-03.10.15
Studietur til Istanbul
Beskrivelse

Udsolgt

 
Arrangementer i støbeskeen

 

 

Nye medlemmer


ByggeKompagniet CPH

Frøslev Træ

Moos

Mogens V. Zeltner

NOVA5 Arkitekter

Årstiderne Arkitekter


Månedens profil

Derfor er Hartvig Consult medlem af Byens Netværk:


”Byens Netværk er den platform, hvor der befinder sig flest aktører fra vores fokusområder. Ydermere er det her, vi kan bidrage mest muligt til de øvrige medlemmers ejendomsporteføljer. Det er samtidig også hos Byens Netværk, at vi finder fagrelevant information gennem kollegaer og inspiration til fremtidige fokusområder”.