Tilmeld nyhedsbrev

Bliv medlem

Afholdte arrangementer

Hvornår og hvor

Torsdag d. 1. november 2012, Kl. 6.30 - 21.30

 

 

Mødested bus
DAC
Strandgade 27 B
14012 København K

 

 

Se kort her

 

 

Kontaktpersoner:

Byens Netværk
Henriette Sofie Larsen
hsl@dac.dk
T: 2334 4601

InnoBYG
Christine Larsen
chla@teknologisk.dk
T: 7220 2149

AlmenNet
Olav Kirchhoff
oki@bl.dk
T: 2787 1854

Deltagerantal

Max. 55 deltagere
2-3 deltagere pr. virksomhed

Print  

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

- med fokus på byudvikling og energirenovering i den almene sektor.

 


Foto: Aarhus, H. C. Steensen


Netværksturen er lukket for tilmelding. Skriv en mail til Mathilde mvs@dac.dk, hvis du gerne vil på venteliste.

Deltagerliste (opdateret 29.10.12)

Tag med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk på inspirations- og netværkstur til Aarhus, hvor vi skal se og høre om byudvikling og energirenovering af almene boliger.


Energiforbedringer af eksisterende bygninger er nødvendige, når der i fremtiden skal skabes balance mellem energiressourcer og energiforbrug. Gennem de seneste årtier er der iværksat mange gode energiinitiativer, og der er gennemført et stort antal forsøgsprojekter, men der eksisterer stadig et stort potentiale for at spare på energiforbruget - også i udlejningsejendomme. Samtidig skal nedbringelse af energiforbruget sættes i sammenhæng med rentabiliteten ved energirenovering.

På netværksturen ser vi nærmere på 2 ambitiøse energirenoverede projekter, Ringgården og Langkærparken. Turen går også til Aarhus havn, hvor et af Europas største havnefront projekter lige nu er i fuld gang. Udover en rundvisning på havnen, kommer vi helt tæt på havnens ikonbyggeri, Lighthouse*. Undervejs i bussen vil der være oplæg med fokus på de økonomiske aspekter af bæredygtighed og ernigirenovering og god mulighed for at netværke.

Du kan tilmelde dig turen ved at udfylde tilmeldingsblanketten nederst på denne side.
 

Energirenovering i Langkærparken


Klimaprojektet i Langkærparken er et pilotprojekt, som skal belyse mulighederne for en vidtgående lavenergirenovering af en 2736 m2 stor etageboligblok med 22 lejligheder.


Foto: Langkærparken

Som forsøgsprojekt højisoleres en klimaskærm i det karakteristiske betonbyggeri opført som del af Boligforeningernes Etagetypehus/Sydjyllandsplanen.
Ambitionen er at nå ned på et niveau svarende til den forventede, fremtidige lavenergiklasse 2020 for nybyggeri af boliger.


Foto: Langkærparken

Det er målet, at klimarenoveringen i første række skal give læring og erfaringer til de resterende 34 blokke i Langkærparken, som bl.a. står over for en facaderenovering i løbet af de kommende år. Herved bidrager klimaprojektet til fremtidssikring og værdiforøgelse i lokalområdet. På nationalt plan kan erfaringerne anvendes ved energirenoveringer af samme type af byggerier, hvoraf der findes et stort antal spredt over hele landet. I det globale perspektiv reduceres CO2-udledningen, og den danske miljøindsats profileres.

Læs mere om Læs mere om energirenoveringen hos AL2bolig
og i AlmenNets Inspirationskatalog.

 

 

Renovering af Boligforeningen Ringgårdens afd. 1


Boligforeningen Ringgården er i gang med en gennemgribende renovering af foreningens ældste afdeling - Ringgården ved Amtssygehuset - til i alt 200 mio. kr.


Foto: Ringgårdens afd. 1

Renoveringen og moderniseringen af afdelingen er udpeget som et af Landsbyggefondens demonstrationsprojekter.

Der er tale om en totalrenovering, som gør, at alle lejligheder kommer til at fremstå som nye.
Kun de bevaringsværdige facader mod gaden får lov at blive stående. Al indmad - fra køkkener til etageadskillelser og skillevægge - ryger ud. Bagtil får blokkene en let tilbygning, på toppen bliver der lejligheder i tagetagerne og to af blokkene får derudover bygget en ekstra etage på.

Som synlige tegn på, at der er tale om en klimavenlig renovering, der mere end halverer bebyggelsens energiforbrug, kommer der solfangere på alle tagene.
Boligforeningen Ringgårdens direktør, Palle Jørgensen, betegner projektet som det mest omfattende af sin slags i Danmark og regner med, at det er noget, andre boligforeninger kan lære af.

Renoveringen har bl.a. til formål at udbedre de støjgener, som indtil nu har været en stor ulempe for en del af beboerne i Ringgårdens afd. 1. Alle 6 blokke i bebyggelsen får nye lydvinduer, som skærer 35 decibel af trafikstøjen. Dertil forhindrer et nyt ventilationssystem, at støj trækkes ind i boligen, og alle lejligheder får altan mod den mindre støjende gård.

Læs mere om renoveringen af afd.1 hos Boligforeningen Ringgården
og i AlmenNets Inspirationskatalog.
 

 

Udvikling af De Bynære Havnearealer

Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet bydel på havnefronten.
Færdigudbygget rummer De Bynære Havnearealer plads til ca. 7.000 beboere og 12.000 arbejdspladser. Dermed er De Bynære Havnearealer, både hvad angår volumen og vision, blandt Europas største havnefrontprojekter.


Foto: De Bynære Havnearealer kilde: Aarhus Kommune

Visionen er, at De Bynære Havnearealer skal være et levende centrum for alle.
Her skal en levende og mangfoldig kanalby vokse frem med spændende arkitektur, miljøorienteret byggeri, attraktiv kollektiv trafikbetjening, store offentlige byrum, små lokale pladser og grønne områder, promenade- og opholdsarealer langs alle kaj- og kanalkanter.
Endnu er den nye bydel kun i sin spæde vorden, men projektet udvikler sig dag for dag.

Vi besøger De Bynære Havnearealers infocenter for at få indblik i udviklingen af den nye havnebydel, og får en rundvisning i området.

Lighthouse
Vi skal desuden se nærmere på ikonbyggeriet LightHouse.


Foto: LightHouse, kilde: CZOO

Byggeriet er tegnet af 3XN-arkitekterne i samarbejde med det hollandske UN-studio og bliver med sit markante udtryk – og det 142 meter høje tårn – et ægte ikonbyggeri. Allerede inden opførelsen gik i gang, havde Lighthouse projektet vundet international anerkendelse for sin unikke arkitektur. Første spadestik blev taget i december 2010, og i maj 2012 stod de første af 94 boliger klar til indflytning i byggeriets midterfløj på 9 etager. Byggeriet er opdelt i 3 etaper og består både af ejerboliger og erhvervslejemål som kontorer og butikker samt et hotelprojekt.
Derudover opfører Boligselskabet AAB ca. 50 leje-lejligheder i byggeriet. Under vores besøg vil AAB vise os rundt i en af de færdige lejligheder.
HavneInvest er bygherre på Lighthouse.

 

 

Program (se program som PDF her)

 

6.30

Afgang med bus fra København
Morgenmad og oplæg om de økonomiske aspekter ved energirenovering

07.15 (ca) Opsamling af deltagere ved Ølby Station, Sdr. Centervej, 4600 Køge

1. oplæg: Lise Maaløe, BRFkredit: Der er god økonomi i bæredygtighed. Men økonomien er ofte en stopklods for innovation, energirenovering og bæredygtig udvikling.
08.45 Stop i Nyborg ved Statoil tanken / McDonald’s, Storebæltsvej 1, Nyborg
Pause og opsamling af deltager

2. oplæg: Peter Landau, Peter Landau Målrettet marketing & kommunikation: Udvikling og investering i Aarhus

11.00

Ankomst til Aarhus
Opsamling af deltagere og køretur til havnen
Opsamlingssted: Aarhus Musikhus, busstoppestedet på Thomas Jensens Alle, Århus C

11.15

Besøg på Aarhus Havn, Infocenteret, Pakhus 27, Nordhavnsgade 12-14, 8000 Aarhus C

Udviklingen af de Bynære Havnearealer
Besøg i havnens infocenter, tur rundt på havnen v/ Arealudvikling Aarhus
Besøg i LightHouse v/ AAB

13.15

Transport til Århus Folkekøkken, Godsbanen

13.30

Frokost i Århus Folkekøkken, Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C

14.15

Transport til Ringgården
Vestre Ringgade 84, 8000 Aarhus C

14.30 Besøg på Ringgården.
Renovering af Boligforeningen Ringgårdens afd. 1
v/ Boligforeningen Ringgården: Direktør Palle Jørgensen
15.30 Transport til Langkærparken i Tilst, Langkærparken Afd. 111, Langkærvej 2F, 8381 Tilst
16.00 Besøg i Langkærparken.
Energirenovering af Langkærparken v/ Al2Bolig: Seniorkonsulent Claus Poulsen
17.00 Afgang til København

Undervejs i bussen byder vi på en let aftensmad

På hjemturen stopper vi og sætter deltagere af de samme steder, som om morgenen.
21.30 Ankomst til København
Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27B, 1401 København K

Tak for i dag.

 

 

Tilmeldingsblanket: 


Kommende
arrangementer

   
27.05.15
Grennessminde
Beskrivelse og tilmelding
 
28.05.15
Rosenborg - byggeopgaver, arkitektur og udsmykning
Beskrivelse

Udsolgt
 

10.06.15
Netværkstur til Viborg
Beskrivelse og tilmelding
 
29.06.15
Banedanmarks nye Trafik Control Center Øst II
Beskrivelse og tilmelding
 
30.09.15-03.10.15
Studietur til Istanbul
Beskrivelse

Udsolgt

 
Arrangementer i støbeskeen

 

 

Nye medlemmer


ByggeKompagniet CPH

Frøslev Træ

Moos

Mogens V. Zeltner

NOVA5 Arkitekter

Årstiderne Arkitekter


Månedens profil

Derfor er Hartvig Consult medlem af Byens Netværk:


”Byens Netværk er den platform, hvor der befinder sig flest aktører fra vores fokusområder. Ydermere er det her, vi kan bidrage mest muligt til de øvrige medlemmers ejendomsporteføljer. Det er samtidig også hos Byens Netværk, at vi finder fagrelevant information gennem kollegaer og inspiration til fremtidige fokusområder”.